top of page
2021-about-hero3.jpg

Về Chúng tôi

Cùng với mọi người, chúng tôi tiếp tục phấn đấu cải thiện sức khỏe và phẩm chất cuộc sống của mọi người trong các cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ – thể chất, tâm trí, và tinh thần.

Mỗi Tâm trí đều Quan trọng.

Mỗi Tâm trí đều Quan trọng của Quận Cam là một sự hợp tác giữa Bệnh Viện Mission Hospital, Bệnh Viện St. Joseph Hospital, và Bệnh Viện St. Jude Medical Center.  Qua cuộc vận động đa ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt), chúng tôi tiếp tục giữ lời cam kết kiên định là phục vụ tất cả các cộng đồng, nhất là những nơi cần thiết. Chúng tôi hợp tác với những cơ quan trong cộng đồng để gia tăng sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự chăm sóc cho tinh thần và thể chất của mình. Chúng tôi cũng đến các cộng đồng và chia sẻ những thông tin và công cụ để kết nối mọi người đến những sự hỗ trợ và các dịch vụ cần thiết.

 

Hãy tham gia với chúng tôi và cùng nhau hứa sẽ trò chuyện và hứa sẽ lắng nghe! Khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi thông tin, chúng ta đang đóng góp một phần trong việc tạo ra một cộng đồng biết hỗ trợ và hiểu biết.  Hãy cùng tham gia và

 Lập một Lời Hứa  Make a Promise, hoặc lời cam kết để bắt đầu một cuộc trò chuyện cởi mở và chân thật..

Băng ghế màu xanh.

green-bench.jpg

Quý vị có thấy qua băng ghế màu vôi xanh trong cộng đồng của quý vị không? Hình ảnh đa dạng này tượng trưng cho những buổi nói chuyện sâu sắc với bạn bè, người thân thương và các thành viên trong cộng đồng ở một không gian an toàn. Màu vôi xanh là màu dành cho sức khỏe tâm thần trên toàn quốc. Hãy dành ít thời gian, ngồi vào ghế và bắt đầu một buổi nói chuyện cởi mở và quan tâm về quý vị cảm thấy thế nào.

Nếu quý vị thấy Băng ghế Màu xanh, xin chia sẻ hình ảnh và phim trên mạng xã hội #TheGreenBench và hãy Hứa sẽ Trò chuyện PromiseTo Talk.

Nguồn Cảm hứng.

Vào trang mạng Instagram của chúng tôi.​

Sự Hợp tác.

Bệnh viện Mission Hospital, Bệnh viện St. Joseph Hospital, và Bệnh viện St. Jude Medical Center đã có lịch sử lâu đời là luôn cam kết cải thiện sức khỏe và phẩm chất cuộc sống của những người sống trong các cộng đồng tại Quận Cam. Như một phần cam kết và dựa theo nhu cầu của cộng đồng, mỗi cơ quan đã đầu tư vào sự giáo dục cộng đồng về sức khỏe tâm thần. Kết quả của sự cam kết này là vào năm 2015, một cuộc hợp tác giữa Bệnh viện Mission Hospital và phong trào Mỗi Tâm trí đều Quan Trọng trên toàn tiểu bang đã được hình thành để cải thện sức khỏe tầm thần tại Quận Cam và khuyến khích những buổi nói chuyện cởi mở và tương trợ. Vào năm 2018, sự hợp tác này đã mở rộng hơn và Bệnh viện St. Jude Medical Center và Bệnh viện St. Joseph đã tham gia vào Mỗi Tâm Trí đều Quan Trọng tại Quận Cam. Tính đến ngày hôm nay, sự cố gắng của vùng tiếp tục phục vụ những nhu cầu trong cộng đồng địa phương và đang trên đà phát triển trên toàn Quận Cam.

 

Bệnh viện Mission Hospital, Bệnh viện St. Joseph Hospital, và Bệnh viện St. Jude Medical Center là những thành viên của Providence St. Joseph Health, được tài trợ bởi Sisters of St. Joseph và the Sisters of Providence. Để biết thêm chi tiết về mỗi bệnh viện, xin vào trang mạng của họ

tại www.mission4health.comwww.sjo.org, và  www.stjudemedicalcenter.org.

image.png

Mỗi Tâm trí đều Quan Trọng
Mỗi Tâm Trí đều Quan Trọng là một phong trào trên toàn tiểu bang bao gồm hàng triệu cá nhân và hàng ngàn các cơ quan làm việc để nâng cao sức khỏe tâm thần. Mỗi Tâm trí đều Quan Trọng được lập ra để liên kết tất cả chúng ta, những người có cùng một cái nhìn về sự cải thiện sức khỏe tâm thần và sự bình đẳng. Để biết thêm chi tiết về phong trào của tiểu bang này, xin vào: eachmindmatters.org.

image.png

CalMHSAvà Đạo Luật. 63
Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần California (California Mental Health Services Authority - CalMHSA) là một cơ quan thuộc chính quyền tại quận làm việc để cải thiện những dịch vụ sức khỏe tâm thần cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Để biết thêm chi tiết: calmhsa.org.

 

Vào tháng 11 năm 2004, cử tri của tiểu bang California đã thông qua Đạo Luật 63, Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act). Đạo Luật 63 cung cấp quỹ tài trợ và những khuôn khổ cần thiết để thay đổi hệ thống sức khỏe tâm thần của cộng đồng trở thành một hệ thống chú trọng đến sự ngăn ngừa và sức khỏe lành mạnh. Để biết thêm chi tiết: Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm thần (Đạo luật 63) Mental Health Services Act (Proposition 63).

bottom of page