top of page

Tải bộ công cụ.

Bộ Công cụ Kỹ thuật số

Tháng Năm Tháng của Sức khỏe Tâm thần 2021 Bộ Công cụ: Bộ Công cụ ba Ngôn ngữ Trilingual Toolkit

Tải hình ở đây here. Các tài liệu dạng PDF được đăng ở bên dưới và phía bên phải.


Tải xuống hình nền cho các cuộc gọi điện video của bạn!!

Image 1                             Image 2                             Image 3

Thông tin của Chương Trình

Trang Dữ kiện về Sức khỏe Tâm Thần: 
English | Spanish | Vietnamese

Sơ lược về Hứa sẽ Trò chuyện: 
English | Spanish | Vietnamese

Cách Bắt đầu Cuộc Trò chuyện: 
English | Spanish | Vietnamese

Các Nguồn Thông tin cho Quận Cam

Bản Hướng Dẫn Thông tin:

 English | Spanish | Vietnamese

Các Hoạt động dành cho Trẻ em

Trang Tô màu:  Tôi Cảm thấy thế nào

Trò chơi ô chữEnglish | Spanish | Vietnamese

Các Hoạt động Biết ơn

Người lớn: English | Spanish 

Trẻ em: English | Spanish 

Những Trang Lưu về Chánh niệm

Trang lưu:  English | Spanish

Tải những ứng dụng (apps) miễn phí của chúng tôi và:

  • Học hỏi về sức khỏe tâm thần

  • Tiếp cận với các thông tin và hoạt động tại địa phương

  • Tìm và gọi các đường dây giúp đỡ cấp cứu

  • Cùng tham gia với những người khác trong cộng đồng và Hứa Sẽ Trò Chuyện về sức  khỏe tâm thần

promise2talkPpng.PNG
apple-badge-sm.png
google-play-badge-sm.png
EMM_3.png
bottom of page