top of page
Promise_to_Talk-3244_edited.jpg

Nhận Sự
Trợ giúp

Nếu quý vị hoặc quý vị đang lo lắng một người khác có ý định muốn tự tử, sự trợ giúp có sẵn để quý vị sử dụng ngay bây giờ.

Cần phải làm gì, nên đi đến đâu.

Chỉ có chuyên viên chuyên môn về bệnh tâm thần mới có thể chẩn bệnh cho một người đang mắc bệnh tâm thần. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết đến đang trải qua những khó khăn về sức khỏe tâm thần, điều quan trọng là phải chia sẻ. Hãy nói chuyện với một người bạn, thành viên trong gia đình hoặc một người chuyên môn đáng tin cậy. Đây là bước đầu tiên để được khỏi bệnh.

Đường dây Ấm của Người Đồng Cảnh Ngộ (California  Peer-Run Warm Line) là nơi trợ giúp không khẩn cấp cho những người cần sự hỗ trợ tinh thần. Xin gọi 1-855-845-7415.

 

Nếu quý vị hoặc quý vị đang lo lắng một người khác có ý định muốn tự tử, sự trợ giúp có sẵn để quý vị sử dụng ngay bây giờ. Một người cố vấn được huấn luyện sẵn sàng nói chuyện và cung cấp sự trợ giúp cần thiết. Xin vui lòng gọi

 Đường dây Nóng Ngăn ngừa Tự tử Quốc gia National Suicide Prevention Lifeline ở số  (800) 273-8255 hoặc số (888) 628-9454 cho tiếng Tây Ban Nha. Đây là đường dây nóng 24 tiếng và cũng có đường dây TTY qua một trong những trung tâm trả lời điện tthoại quốc gia ở số (800) 799-4TTY (4889).

Tìm những thông tin tại địa phương.

Chọn thành phố gần quý vị nhất từ danh sách – và quý vị sẽ thấy danh sách các thông tin về sức khỏe tâm thần tại địa phương.

Các dấu hiệu cảnh báo bệnh tâm thần.

 • Suy nghĩ lung tung

 • Trầm cảm lâu dài (buồn hoặc khó chịu)

 • Những cảm giác lúc lên cao độ và xuống tận cùng

 • Những nỗi lo sợ, lo lắng và phập phồng quá mức

 • Xa lánh xã hội

 • Những thay đổi đột ngột trong các thói quen ăn hoặc ngủ

 • Những cảm giác nổi giận mạnh mẽ

 • Những ảo tưởng và ảo giác

 • Khả năng không đối đầu với các vấn đề và hoạt động hàng ngày càng tăng

 • Những ý nghĩ tự tử

 • Sự phủ nhận là đang có vấn đề

 • Nhiều chứng bệnh về thể chất không giải thích được

 • Sử dụng chất gây nghiện

Trường hợp sau đây là trường hợp cấp cứu và cần phải hành động ngay nếu có bất cứ dấu hiệu nào dưới đây:

 • Đang làm một hành động có thể làm tổn thương mình hoặc tự sát, có vũ khí hoặc bất cứ gì có thể gây chết người

 • Hăm dọa có thể làm tổn thương mình hoặc tự sát

 • Tìm cách làm tổn thương mình hoặc tự sát, nói là có ý định làm như vậy

 • Nói về cái chết hoặc tự tử và tỏ ra bồn chồn hoặc khích động

 • Nói về cái chết hoặc tự tử và đang say hoặc “phê” thuốc nghiện

Nếu quý vị nhận ra các dấu hiệu cấp cứu này:

 • Gọi 9-1-1 hoặc Đường dây nóng Ngăn ngừa Tự tử Quốc Gia National Suicide Prevention Lifeline: (800) 273-8255

 • Đừng để người đó một mình

 • Cất giấu tất cả phương tiện có thể gây chết người (vũ khí, thuốc, v.v.) đang có trong phạm vi

 • Chở người đó đến Phòng Cấp cứu gần nhất hoặc đến trung tâm dành cho khủng hoảng tâm thần không cần lấy hẹn

 • Đừng đặt chính quý vị vào chỗ nguy hiểm; nếu quý vị lo lắng về sự an toàn của mình, gọi 9-1-1.

Nếu quý vị trả lời KHÔNG cho TẤT CẢ những điều trên:

Đừng sợ liên lạc với người mà quý vị quan tâm đến và hãy tạo ra một khung gian an toàn cho họ để họ có thể chia sẻ những gì họ đang trải qua. Cần giúp để biết nói gì? Vào trang mạng Tự tử Có thể Ngăn ngừa Được (Suicide Is Preventable).

bottom of page