top of page
2021-stories-hero-alt2b.jpg

Những Câu chuyện

Đọc và xem người ta đã nói gì và chia sẻ gì về câu chuyện sức khỏe tâm thần của họ.

Lắng nghe & Học hỏi.

Học hỏi những kinh nghiệm của người khác có thể giúp giảm đi những giả định tiêu cực hoặc cảm giác gắn liền đến sức khỏe tâm thần và cho những người đang mắc bệnh một sự dũng cảm để nhận sự trợ giúp. Xin nhớ là quý vị không cô đơn và tâm trí của chúng ta xứng đáng nhận được sự chú ý như thể chất của chúng ta.

Khi chúng ta lắng nghe lẫn nhau, chúng ta có thể giúp cải thiện được sức khỏe và cuộc sống lành mạnh cho các cộng đồng của chúng ta. Hãy cùng nhau tham gia với tư cách là những thành viên trong cộng đồng và hứa sẽ cởi mở trái tim và tâm trí cho một sự hiểu biết mới về sức khỏe tâm thần cho mỗi người của chúng ta.

“Sức khỏe tâm thần của chúng ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của chúng ta. Vì vậy, không nên có bất cứ sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần.” — Michelle Obama

Chúng ta sẽ mạnh hơn và có thể làm được nhiều hơn nếu chúng ta cùng nhau tham gia chung một cộng đồng để cải thiện sức khỏe tâm thần và cuộc sống lành mạnh. Sau đây là ba cách quý vị có thể truyền cảm hứng cho người khác và chia sẻ câu chuyện của quý vị với Mỗi Tâm trí Đều Quan Trọng tại Quận Cam:

  • Gửi email ngắn đến  PromiseToTalk@gmail.com với tiêu đề là: Câu chuyện Sức khỏe Tâm Thần

  • Chia sẻ các câu chuyện trực tiếp với chúng tôi trên  Facebook, Instagram, hoặc  Twitter và khuyến khích những người khác cũng làm như vậy.

bottom of page